Premie 2024

21 december 2023 | Nieuws

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds heeft de premies voor het jaar 2024 vastgesteld.

In onderstaande tabel zijn de premiepercentages per 1 januari 2024 opgenomen:

Soort pensioenregeling Premie 2024 Toelichting
(Reguliere) pensioenregeling Ongewijzigd op het huidige niveau De premie wordt door de werkgever en door jou betaald
Aanvullend partnerpensioen Afhankelijk van leeftijd: Dit is een vrijwillige pensioenregeling. Je betaalt zelf de premie
15-50 jaar: 1,9%
50-55 jaar: 2,5%
55-60 jaar: 2,9%
60-66 jaar: 3,3%
66+ jaar:     3,3%

De werkgever betaalt voor de voortzetting van de pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid. Je draagt hier zelf niets aan bij.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.