Pensioenen in 2024 niet verhoogd

15 december 2023 | Nieuws

Wij hebben besloten om de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. Een verhoging is afhankelijk van de volgende twee onderwerpen:

  1. de stijging van de consumentenprijzen (oktober-oktober); en
  2. de beleidsdekkingsgraad. Deze geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.

De stijging van de consumentenprijzen in de periode oktober 2022-oktober 2023 is bepalend voor een verhoging van de pensioenen. In deze periode zijn de consumentenprijzen niet gestegen, maar juist gedaald met 0,4%. Bij een daling van de consumentenprijzen worden de pensioenen niet naar beneden bijgesteld, maar de daling van de consumentenprijzen zorgt er wel voor dat we de pensioenen niet kunnen verhogen.

Afgelopen jaren schommelden de prijzen enorm. Deze prijsstijgingen zijn volledig in de stijging van de consumentenprijzen over de periode oktober 2021-oktober 2022 terecht gekomen. Eind 2022 hebben we besloten dat we deze prijsstijging volledig zouden volgen. Per 1 januari 2023 hebben we de pensioenen met 14,33% verhoogd. Ook de prijsstijging van het jaar daarvoor (periode oktober 2020 – oktober 2021) hebben we per 1 juli 2022 volledig gevolgd met een verhoging van de pensioenen van 3,42%.
Samengevat: in 2022, 2023 en 2024 volgen de pensioenen de volledige stijging van de prijzen.

Stijging van de consumentenprijzen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet de hoogte van de prijzen in Nederland. Iedere maand publiceren zij op basis van hun metingen de stijging van de consumentenprijzen. De stijging van de prijzen volgens het CBS over de periode oktober 2021 – oktober 2022 was met 14,33% enorm hoog. Dat kwam omdat energieprijzen toen piekten. Sindsdien zijn de energieprijzen behoorlijk gedaald. De prijzen van levensmiddelen en veel andere zaken zijn het afgelopen jaar wel verder gestegen. Op grond van de stijging van de prijzen van levensmiddelen en de daling van prijzen van energie is in het afgelopen jaar sprake van een daling van de consumentenprijzen met 0,4% over de periode oktober 2022 – oktober 2023.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds was op 30 september 2023 134,4%. Volgens de wettelijke regels en ons toeslagenbeleid zouden we de pensioenen gedeeltelijk mogen verhogen. Vanwege de daling van de consumentenprijzen kunnen wij de pensioenen dit jaar niet verhogen.

Enkele andere pensioenfondsen verhogen de pensioenen wel. Hoe kan dat?
Ieder pensioenfonds heeft een eigen toeslagbeleid en financiële situatie. Zo kan het zijn dat een pensioenfonds een andere periode voor de consumentenprijzen hanteert. Bijvoorbeeld juli tot en met juli: toen was er wel sprake van een stijging van de consumentenprijzen. Wel was de stijging het jaar daarvoor over die periode minder hoog dan over oktober-oktober. Sommige pensioenfondsen hebben de pensioenen in 2023 slechts gedeeltelijk verhoogd en halen het niet verleende gedeelte in 2024 (gedeeltelijk) in. Dit is voor ons niet van toepassing omdat wij het voorgaande jaar de pensioenen hebben verhoogd met de volledige stijging van de consumentenprijzen.

Hoe zit het met de niet-verleende verhogingen in voorgaande jaren?
Om niet-verleende verhogingen uit het verleden toe te kennen, is volgens de wet een hogere beleidsdekkingsgraad nodig. Daarom kunnen wij de niet-verleende verhogingen niet alsnog toekennen.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.