Nieuw pensioenstelsel

29 maart 2022 | Nieuws

Het kabinet heeft met de werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In dit pensioenakkoord is in hoofdlijnen aangegeven hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Een aantal zaken zijn al duidelijk, maar er moeten ook nog veel delen verder uitgewerkt worden. Momenteel bekijken sociale partners welk pensioencontract er wordt gekozen. Via onze webpagina houden we je graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Deelnemersenquête
Om de uitvoering van de nieuwe regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van werknemers, voormalig werknemers en pensioengerechtigden, verzoeken we je de korte vragenlijst in te vullen om inzicht te geven in jouw wensen. Hiervoor heb je als deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde een uitnodiging ontvangen. Lees meer

Gerelateerde berichten

Compleet verantwoordingsorgaan

28 september 2023

De vacatures in het verantwoordingsorgaan zijn op dit moment vervuld.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds

7 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO neemt onder andere verantwoording af van het bestuur van het Heineken Pensioenfonds over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Klik hier om te zien wie er op dit moment in het verantwoordingsorgaan zitten.

Uitkomsten onderzoek naar risico en jouw pensioen

17 juli 2023

In maart heeft het Heineken Pensioenfonds je uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Met dit onderzoek hebben we daar een goed beeld van gekregen.