Nieuw pensioenstelsel

29 maart 2022 | Nieuws

Het kabinet heeft met de werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In dit pensioenakkoord is in hoofdlijnen aangegeven hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Een aantal zaken zijn al duidelijk, maar er moeten ook nog veel delen verder uitgewerkt worden. Momenteel bekijken sociale partners welk pensioencontract er wordt gekozen. Via onze webpagina houden we je graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Deelnemersenquête
Om de uitvoering van de nieuwe regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van werknemers, voormalig werknemers en pensioengerechtigden, verzoeken we je de korte vragenlijst in te vullen om inzicht te geven in jouw wensen. Hiervoor heb je als deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde een uitnodiging ontvangen. Lees meer

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.