Klachtenregeling

Het Heineken Pensioenfonds hecht grote waarde aan een correcte wijze van behandeling van zijn (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden of andere belanghebbenden. Wanneer een (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of andere belanghebbende ontevreden is, dan moet deze persoon deze ontevredenheid kunnen uiten richting het Heineken Pensioenfonds. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de te nemen stappen voor het indienen van een klacht. Ook is de klachtenregeling te raadplegen.

Wil je een klacht indienen, stuur ons een email of laat dit weten via ons contactformulier.

Stappen voor het indienen van een klacht

Lees meer informatie over de stappen voor het indienen van een klacht

Raadpleeg de klachtenregeling