Klachtenregeling

Het Heineken Pensioenfonds hecht grote waarde aan een correcte wijze van behandeling van zijn (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden of andere belanghebbenden. Wanneer een (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of andere belanghebbende ontevreden is, dan moet deze persoon deze ontevredenheid kunnen uiten richting het Heineken Pensioenfonds.

Wil je een klacht indienen, stuur ons een email of laat dit weten via ons contactformulier.

Raadpleeg de klachtenregeling

 

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.