Herziening wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

8 juni 2023 | Nieuws

Per 1 januari 2023 is het Aanvullend Partnerpensioen gewijzigd. In dit nieuwsbericht leest u meer over de wijzigingen. Het bestuur heeft in 2023 besloten deze wijziging gedeeltelijk te herzien:

De korting van het uit te keren bedrag zal per 1 januari 2023 niet doorgevoerd worden in de Regeling Aanvullend Partnerpensioen als het leeftijdsverschil met uw partner meer dan 10 jaar is.

Het aangepaste Reglement Aanvullend Partnerpensioen vindt u op onze website. Heb je vragen over deze herziening? Neem contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Compleet verantwoordingsorgaan

28 september 2023

De vacatures in het verantwoordingsorgaan zijn op dit moment vervuld.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds

7 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO neemt onder andere verantwoording af van het bestuur van het Heineken Pensioenfonds over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Klik hier om te zien wie er op dit moment in het verantwoordingsorgaan zitten.

Uitkomsten onderzoek naar risico en jouw pensioen

17 juli 2023

In maart heeft het Heineken Pensioenfonds je uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Met dit onderzoek hebben we daar een goed beeld van gekregen.