Herziening wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

8 juni 2023 | Nieuws

Per 1 januari 2023 is het Aanvullend Partnerpensioen gewijzigd. In dit nieuwsbericht leest u meer over de wijzigingen. Het bestuur heeft in 2023 besloten deze wijziging gedeeltelijk te herzien:

De korting van het uit te keren bedrag zal per 1 januari 2023 niet doorgevoerd worden in de Regeling Aanvullend Partnerpensioen als het leeftijdsverschil met uw partner meer dan 10 jaar is.

Het aangepaste Reglement Aanvullend Partnerpensioen vindt u op onze website. Heb je vragen over deze herziening? Neem contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Duurzaamheidsverslag

18 juli 2024

Bij het beleggen houden wij rekening met milieu- en sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Hoe wij dit doen hebben wij vastgelegd in ons beleid over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB beleid). Hoe dit in 2023 heeft plaatsgevonden, staat in ons Duurzaamheidsverslag 2023. In het eerste deel vertellen wij hoe ons beleid er in 2023 uit zag. In deel 2 doen wij verslag van de implementatie en resultaten van ons MVB beleid in het afgelopen jaar.

Jaarverslag en jaaroverzicht 2023

18 juli 2024

De eerste helft van 2024 is voorbij en we blikken graag me je terug op het jaar 2023. De belangrijkste feiten en cijfers hebben we in hoofdlijnen vastgelegd in het Jaaroverzicht 2023. De moeite waard om even te bekijken!

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: Partner- en wezenpensioen

18 juli 2024

Het is belangrijk dat er ook een uitkering is voor jouw partner en kinderen als je komt te overlijden. Een situatie waar je liever niet over na denkt, maar het is wel erg belangrijk om dan iets geregeld te hebben.