Herziening wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

8 juni 2023 | Nieuws

Per 1 januari 2023 is het Aanvullend Partnerpensioen gewijzigd. In dit nieuwsbericht leest u meer over de wijzigingen. Het bestuur heeft in 2023 besloten deze wijziging gedeeltelijk te herzien:

De korting van het uit te keren bedrag zal per 1 januari 2023 niet doorgevoerd worden in de Regeling Aanvullend Partnerpensioen als het leeftijdsverschil met uw partner meer dan 10 jaar is.

Het aangepaste Reglement Aanvullend Partnerpensioen vindt u op onze website. Heb je vragen over deze herziening? Neem contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.