Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022 | Nieuws

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen. De volgende drie wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2023:

  1. De hoogte van de premie wordt leeftijdsafhankelijk. Voorheen betaalde iedereen dezelfde premie, namelijk een vast percentage van het uitkeringsbedrag. Vanaf 1 januari 2023 wordt de premie bepaald op basis van leeftijd. Deze berekening is eerlijker en ook gebruikelijk in de markt.
  2. Er komt een korting op het uiteindelijke uit te keren bedrag als het leeftijdsverschil met de partner meer dan 10 jaar is. De premie die wordt betaald, is wel een percentage van het volledige uitkeringsbedrag.
  3. De maximale looptijd van de regeling wordt beperkt tot de 70-jarige leeftijd van de deelnemer. De bestaande regeling bleef doorlopen tot het moment waarop de partner de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Deze bepaling geldt niet voor de deelnemer die op 1 januari 2023 65 jaar of ouder is die ook in 2022 al heeft deelgenomen aan deze regeling.

Gerelateerde berichten

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel: Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

1 juni 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet Toekomst pensioenen gestemd. Dit betekent dat er nu definitief een nieuw pensioenstelsel komt en dat de pensioenregeling van HEINEKEN in de komende jaren gaat veranderen.

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.