Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022 | Nieuws

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen. De volgende drie wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2023:

  1. De hoogte van de premie wordt leeftijdsafhankelijk. Voorheen betaalde iedereen dezelfde premie, namelijk een vast percentage van het uitkeringsbedrag. Vanaf 1 januari 2023 wordt de premie bepaald op basis van leeftijd. Deze berekening is eerlijker en ook gebruikelijk in de markt.
  2. Er komt een korting op het uiteindelijke uit te keren bedrag als het leeftijdsverschil met de partner meer dan 10 jaar is. De premie die wordt betaald, is wel een percentage van het volledige uitkeringsbedrag.
  3. De maximale looptijd van de regeling wordt beperkt tot de 70-jarige leeftijd van de deelnemer. De bestaande regeling bleef doorlopen tot het moment waarop de partner de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Deze bepaling geldt niet voor de deelnemer die op 1 januari 2023 65 jaar of ouder is die ook in 2022 al heeft deelgenomen aan deze regeling.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.