Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022 | Nieuws

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen. De volgende drie wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2023:

  1. De hoogte van de premie wordt leeftijdsafhankelijk. Voorheen betaalde iedereen dezelfde premie, namelijk een vast percentage van het uitkeringsbedrag. Vanaf 1 januari 2023 wordt de premie bepaald op basis van leeftijd. Deze berekening is eerlijker en ook gebruikelijk in de markt.
  2. Er komt een korting op het uiteindelijke uit te keren bedrag als het leeftijdsverschil met de partner meer dan 10 jaar is. De premie die wordt betaald, is wel een percentage van het volledige uitkeringsbedrag.
  1. De maximale looptijd van de regeling wordt beperkt tot de 70-jarige leeftijd van de deelnemer. De bestaande regeling bleef doorlopen tot het moment waarop de partner de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Voor de deelnemer die op 1 januari 2023 65 jaar of ouder is die ook in 2022 al heeft deelgenomen aan deze regeling geldt deze bepaling niet.

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen. De volgende drie wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2023: De hoogte van de premie wordt leeftijdsafhankelijk. Voorheen betaalde iedereen dezelfde premie, namelijk een vast percentage van het uitkeringsbedrag. Vanaf 1 januari 2023 wordt de premie bepaald op basis van leeftijd. Deze berekening is eerlijker en ook gebruikelijk in de markt. Er komt een korting op het uiteindelijke uit te keren bedrag als het leeftijdsverschil met de partner meer dan 10 jaar is. De premie die wordt betaald, is wel een percentage van het volledige uitkeringsbedrag. De maximale looptijd van de regeling wordt beperkt tot de 70-jarige leeftijd van de deelnemer. De bestaande regeling bleef doorlopen tot het moment waarop de partner de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Voor de deelnemer die op 1 januari 2023 65 jaar of ouder is die ook in 2022 al heeft deelgenomen aan deze regeling geldt deze bepaling niet.