Heineken Pensioenfonds

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2022 iets minder kopen dan in 2021. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert het Heineken Pensioenfonds jaarlijks een toeslag te verlenen op uw opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het Heineken Pensioenfonds niet of niet volledig toeslagen kan verlenen. Dat betekent dan dat jouw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan er op het pensioen eventueel een extra toeslag worden verleend om koopkracht te herstellen.

Dekkingsgraad

Een toeslag kan pas verleend worden indien de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Ligt de beleidsdekkingsgraad tussen deze ondergrens van 110% en de bovengrens van momenteel ca. 125% dan kan toeslagverlening slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Indien de beleidsdekkingsgraad momenteel hoger of gelijk is aan deze bovengrens, dan kan volledige toeslagverlening plaatsvinden.Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen niet kunnen verhogen. Wanneer het fonds weer in staat is om een toeslag te verlenen, zal dit de eerste jaren slechts een gedeeltelijke toeslag betreffen. Pas bij een dekkingsgraad van momenteel ca. 125% of meer kan er een volledige toeslagverlening plaatsvinden op grond van de prijsindex. Deze bovengrens fluctueert echter. Indien de rente stijgt, zal de bovengrens voor de toeslagverlening waarschijnlijk ook stijgen.

De afgelopen drie jaar heeft het Heineken Pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd met een toeslag*:

Toeslagverlening actieve deelnemers Stijging van de prijzen
2022 3,42%
2021 1,22%
2020 2,72%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Vooruitblik in scenario’s

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt naast jouw reglementair te bereiken pensioen ook in de vooruitblik jouw te bereiken pensioen in drie scenario’s weergegeven. Deze scenario’s geven een inschatting van het pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Via drie bedragen gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario krijg je inzicht in de onzekerheid rond de koopkracht van jouw pensioen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken tot jouw 68ste en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling. Als je eerder stopt met werken, zal jouw pensioen lager zijn.