Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024 | Nieuws

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Gevolgen pensioen

  • (Voormalig) medewerkers van Vrumona behouden het pensioen dat ze bij het Heineken Pensioenfonds hebben opgebouwd. Als je vragen hebt over het pensioen bij het Heineken Pensioenfonds, neem dan contact met ons op.
  • Voor gepensioneerden die werkzaam zijn geweest bij Vrumona, heeft de verkoop van Vrumona geen gevolgen voor het pensioen. Het pensioen bij het Heineken Pensioenfonds wordt ongewijzigd voortgezet.

Gevolgen PUM

  • Er worden geen Vrumona producten meer verkocht in de PUM’s van HEINEKEN.
  • De PUM van Vrumona is niet langer toegankelijk voor medewerkers van HEINEKEN en pensioengerechtigden van het Heineken Pensioenfonds. Ook niet voor de gepensioneerden die bij Vrumona hebben gewerkt.

Gerelateerde berichten

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen. Gevolgen pensioen (Voormalig) medewerkers van Vrumona behouden het pensioen dat ze bij het Heineken Pensioenfonds hebben opgebouwd. Als je vragen hebt over het pensioen bij het Heineken Pensioenfonds, neem dan contact met ons op. Voor gepensioneerden die werkzaam zijn geweest bij Vrumona, heeft de verkoop van Vrumona geen gevolgen voor het pensioen. Het pensioen bij het Heineken Pensioenfonds wordt ongewijzigd voortgezet. Gevolgen PUM Er worden geen Vrumona producten meer verkocht in de PUM’s van HEINEKEN. De PUM van Vrumona is niet langer toegankelijk voor medewerkers van HEINEKEN en pensioengerechtigden van het Heineken Pensioenfonds. Ook niet voor de gepensioneerden die bij Vrumona hebben gewerkt.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.

Wijzigingen in de pensioenregeling per 1-1-2024

21 december 2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Waar mogelijk hebben we de huidige pensioenregeling alvast in lijn gebracht met de Wtp. We hebben de definities voor ‘partner’ en ‘wezen’ alvast aangepast. En in de pensioenregeling is de mogelijkheid opgenomen dat je jouw pensioen kunt vervroegen tot uiterlijk tien jaar voor jouw AOW-leeftijd.