Dankwoord voormalig voorzitter bestuur Robin Hoytema van Konijnenburg en introductie nieuwe voorzitter Rogier Bouwman

2 oktober 2020 | Nieuws

Dankwoord Robin Hoytema van Konijnenburg

In 2005 kwam ik in het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF). En in 2014 mocht ik voorzitter worden.

In al die jaren maakten steeds weer nieuwe regelgeving en erg beweeglijke financiële markten dat het HPF zich steeds weer moest aanpassen. Ook bij Heineken blijven veranderingen plaatsvinden. Maar we hadden en hebben een goed gemotiveerd bestuur en een uitstekende uitvoeringsorganisatie en daarmee blijven we in staat onze regelingen en organisatie goed en tijdig om te vormen.

Ik ben erg blij dat we ook weer met de opvolging van Frank de Waardt door Olaf Flippo, alsook bij mijn eigen opvolging door Rogier Bouwman kunnen laten zien dat een eigen ondernemingspensioenfonds zijn zelfstandigheid waar kan blijven maken.

Natuurlijk had ik heel graag het fonds in zo’n goede financiële situatie achter gelaten dat we weer aan het verhogen van de pensioenen kunnen gaan denken. Maar helaas kwam toen de pandemie die de rente weer verder naar beneden duwde. Dezelfde pandemie liet ook zien hoe flexibel de medewerkers zijn om de werkzaamheden naadloos vanaf thuis voort te zetten. En ook het bestuur dat gewoon blijft vergaderingen via videoverbinding.

Al die jaren heb ik het enorm gewaardeerd om te werken met collega’s van veel andere vestigingen en functies. Hoe gevarieerd is zo’n groot bedrijf als Heineken!

Per 1 september ben ik gepensioneerde geworden bij het HPF en zal ik weer op een heel andere manier betrokken zijn met pensioen.

Dank aan iedereen en ik wens het HPF een goede toekomst!

Introductie Rogier Bouwman

Zeer vereerd en dankbaar ben ik om per 1 september 2020 het HPF voorzitterschap van Robin Hoytema van Konijnenburg te mogen overnemen.

Allereerst wil ik Robin bedanken voor zijn inzet en toewijding gedurende zijn 15 jaar als HPF bestuurslid, waarvan 6 jaar als voorzitter. Robin heeft een grote rol gespeeld in de verdere professionalisering van het pensioenfonds en zich met tomeloze energie ingezet voor de belangen van alle deelnemers. We zullen zijn deskundigheid en ervaring gaan missen, maar na alles wat Robin voor het HPF en haar deelnemers heeft gedaan, is het nu tijd om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten!

Tezamen met de rest van het bestuur kijk ik er naar uit om ons voor de toekomst van het HPF en de belangen van onze deelnemers in te zetten. Helaas is onze financiële positie door Covid-19 flink verzwakt en is de kans op toeslagverlening verder afgenomen. Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van grote pensioen hervormingen als gevolg van het Pensioenakkoord. Deze en andere ontwikkelingen maken het een uitdagende tijd en hebben onze volledige aandacht.

Kijkend naar het HPF met al haar medewerkers en iedereen actief in de diverse fondsorganen, concludeer ik dat we over een grote groep gemotiveerde en deskundige mensen beschikken. Dat geeft me veel vertrouwen voor de toekomst en maakt me extra trots om de rol van bestuursvoorzitter van het HPF te mogen overnemen!

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.