Blog: Welke instrumenten gebruikt het Heineken Pensioenfonds voor maatschappelijk verantwoord beleggen?

29 oktober 2021 | Blog

In de vorige blog hebben wij aangegeven dat het Heineken Pensioenfonds (HPF) bij het beleggen van het vermogen rekening houdt met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid (zie blog Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij het Heineken Pensioenfonds). In deze blog lichten we de instrumenten toe die wij hierbij gebruiken.

ESG Integratie
Het HPF houdt in het geheel van het beleggingsproces rekening met milieu‐ sociale en bestuurlijke factoren, in de Engelse afkorting ook wel ESG-factoren genoemd. Deze factoren worden meegewogen bij het selecteren, monitoren en beoordelen van vermogensbeheerders en bij het bepalen in welke investeringscategorieën wordt belegd. Dit noemen we ESG-integratie. Geïnspireerd door de duurzaamheidsthema’s van HEINEKEN NV legt het HPF hierbij de nadruk op de duurzaamheidsthema’s Klimaat, Water en Mensenrechten. Op dit moment werkt het HPF aan een meetinstrumentarium hiervoor, zodat wij ons in de toekomst ook duidelijke doelen kunnen gaan stellen. Lees meer over ESG-integratie

Engagement
Wij gaan liever met bedrijven waarin wij beleggen in gesprek over hun duurzaamheidsdoelstellingen om zo hun resultaten op dit gebied te laten verbeteren dan dat we bedrijven of bedrijfstakken bij voorbaat uitsluiten. Dit noemen we engagement. Wanneer ondernemingen in de beleggingsportefeuille (potentieel) negatieve impact hebben, gebruikt het HPF zijn invloed om deze impact te voorkomen, te beperken of herstel/verhaal mogelijk te maken. Lees meer over engagement

Uitsluiting
Het HPF sluit daarnaast investeringen uit in landen en ondernemingen die niet voldoen aan elementaire duurzaamheidsvereisten. Dit betreft in ieder geval ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens en landen waarop de Verenigde Naties of de EU via sanctiewetgeving een wapenembargo met ‘asset freeze’ van toepassing hebben verklaard, maar het kan ook gaan gelden voor ondernemingen waarbij engagement onvoldoende effect heeft. Lees meer over uitsluiting

Impact investing
Je kunt ook gericht ergens in investeren om direct een positieve bijdrage te leveren aan belangrijke sociale en duurzaamheidsvraagstukken in combinatie met het behalen van financieel rendement tegen een aanvaardbaar risico. Het HPF onderzoekt de mogelijkheden van impact investing op het thema Water. Lees meer over impact investing

Wil je meer weten over maatschappelijk verantwoord beleggen?
Meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) en ons MVB-beleid vind je op onze website.

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.