Blog: Wat ontvangt mijn partner als ik overlijd?

31 januari 2022 | Blog

Als je komt te overlijden dan ontvangt jouw partner een uitkering van het Heineken Pensioenfonds (HPF). Deze uitkering kan, afhankelijk van je situatie en de door jou gemaakte keuzes, uit drie delen bestaan. In deze blog lees je hier meer over.
Verder benadrukken we graag het belang van het aanmelden van je partner bij samenwonen. Lees hierover meer in de blog Samenwonen en partnerpensioen.

Partnerpensioen
In de pensioenregeling bouw je naast een pensioen voor wanneer je stopt met werken (oudedagspensioen), ook een pensioen op voor je partner voor wanneer je komt te overlijden (partnerpensioen). De hoogte van het partnerpensioen is afgeleid van de hoogte van het oudedagspensioen. Op jouw Uniform Pensioenoverzicht kun je zien hoe hoog het bedrag is dat je partner zal ontvangen. Ook wie (nog) geen partner heeft, bouwt partnerpensioen op. Het opgebouwde partnerpensioen wordt omgezet in een hoger oudedagspensioen als je bij pensionering geen partner hebt.

Aanvulling op het partnerpensioen
Wanneer je partner bij jouw overlijden de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, zijn de sociale lasten hoger dan na de AOW-leeftijd. Daarom ontvangt je partner tot aan de AOW-leeftijd een aanvulling op het partnerpensioen om deze hogere lasten te compenseren.

Vrijwillig aanvullend partnerpensioen
Het HPF biedt een vrijwillig aanvullend partnerpensioen aan. Je hoeft je hiervoor echter niet aan te melden. Indien je een partner hebt bij indiensttreding of een partner gedurende je dienstverband krijgt, dan ga je deelnemen in deze pensioenregeling. Je kunt er ook voor kiezen niet deel te nemen aan deze regeling.

Als je hieraan deelneemt dan ontvangt jouw partner een aanvullend partnerpensioen tot de AOW-leeftijd. De hoogte van dit aanvullende partnerpensioen bedraagt op jaarbasis € 16.201,20 (2022).

Wil je meer informatie over het partnerpensioen? Kijk dan op onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.