Blog: Pensioendriehoek

17 december 2020 | Blog

We hebben in de vorige blog aangegeven dat we de gewijzigde afspraken in de CAO hebben verwerkt in ons pensioenreglement. Er staan wellicht afspraken in je arbeidsovereenkomst, in de CAO en in ons pensioenreglement. Maar hoe zit het nu eigenlijk met al die afspraken en hoe verhouden ze zich tot elkaar. In deze blog geven wij jou daar uitleg over.

Pensioendriehoek

De term pensioendriehoek wordt veel gebruikt om de onderlinge afspraken aan te geven. In het plaatje onderaan de blog zie je wat de pensioendriehoek is.

Pensioenovereenkomst

De pensioendriehoek is de driehoeksverhouding tussen de werkgever, werknemer en het pensioenfonds. Elke partij heeft andere taken/verantwoordelijkheden. De werkgever en de werknemer sluiten samen een pensioenovereenkomst. De pensioenovereenkomst is bij Heineken een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Hierbij verwijst Heineken tevens naar afspraken die in de CAO over pensioen zijn opgenomen. De werkgever zegt in de pensioenovereenkomst de werknemer een bepaald pensioen toe. Indien je wil weten wat hierin staat, moet je dus je arbeidsovereenkomst en de CAO erbij pakken.

Uitvoeringsovereenkomst

De werkgever mag de uitvoering van de pensioenregeling niet zelf uitvoeren. Dit moet hij door een pensioenuitvoerder, o.a. een verzekeraar of een pensioenfonds, laten doen. Heineken heeft een eigen pensioenfonds en laat de uitvoering door het Heineken Pensioenfonds doen. Hiervoor heeft Heineken met het Heineken Pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Hierin zijn de afspraken gemaakt over onder andere de financiering. Per 1 januari 2020 is Heineken Group B.V. (HG) de partij die namens alle aangesloten werkgevers (HNS, Commercie en Vrumona) de uitvoeringsovereenkomst heeft getekend. De uitvoeringsovereenkomst is te raadplegen op onze website.

Pensioenreglement

Nu het Heineken Pensioenfonds de pensioenregeling voor Heineken uitvoert, moet het Heineken Pensioenfonds de Heineken pensioenregeling uitvoeren. De pensioenafspraken voor de deelnemers aan de Heineken pensioenregeling worden weergegeven in een pensioenreglement. De pensioenreglementen zijn te raadplegen op onze website.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de pensioendriehoek of over een ander pensioenonderwerp, dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn in principe momenteel niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl.
Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

Het Heineken Pensioenfonds

 

Gerelateerde berichten

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.

Blog: Heineken Pensioenfonds Jaaroverzicht 2022

17 juli 2023

De eerste helft van 2023 is voorbij en de zomerperiode staat voor de deur. Voordat je welverdiende vakantie begint, willen we graag ons Jaaroverzicht 2022 bij je onder de aandacht brengen. In het Jaaroverzicht 2022 vind je de belangrijkste feiten en cijfers van ons, het Heineken Pensioenfonds, van afgelopen jaar. De moeite waard om even te bekijken!

Blog: vacatures Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgever en gepensioneerden. In het Verantwoordingsorgaan zijn er momenteel vacatures. Wil je hierover meer weten, lees dan onze blog.