Blog: Pensioen3Daagse Dag 1

17 december 2020 | Blog

Hoeveel pensioen heb je nodig?

In onze blog van oktober 2020 hebben we al aangekondigd dat het Heineken Pensioenfonds meedoet met de Pensioen3Daagse. Ook hebben we aangegeven dat je je verwachte AOW-leeftijd kunt berekenen en een overzicht van al je pensioenen en je AOW kunt bekijken. Je weet dus wanneer je AOW ontvangt en hoe hoog je pensioen dan zal zijn. Maar hoe ziet je leven eruit na je pensionering? Wat ga je uitgeven? Heb je nog een hypotheekschuld? Probeer je een beeld te vormen van je toekomstige leven en ga na hoeveel je per maand denkt te besteden. Gebruik eventueel een digitaal huishoudboekje om te berekenen hoe hoog je inkomen na je pensioen moet zijn (https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/).

Pensioenschijf-van-vijf

Jouw pensioen kan uit verschillende inkomensbronnen bestaan. Tijdens de Pensioen3daagse wordt dit ook wel de Pensioenschijf-van-vijf genoemd. Er zijn vijf soorten inkomstenbronnen die kunnen bijdragen aan je inkomen als je met pensioen gaat:

  1. AOW
  2. het werknemerspensioen
  3. lijfrentes bij banken en verzekeraars
  4. inkomsten uit vermogen
  5. inkomsten uit werk na je pensionering

Of jij na jouw pensionering voldoende inkomsten hebt, kan alleen beantwoord worden aan de hand van jouw persoonlijke regelingen, wensen en omstandigheden. Om daar een globaal inzicht in te krijgen, is het belangrijk dat je inkomsten als je met pensioen gaat op een rijtje zet. Bekijk de hoogte van jouw pensioen bij Heineken op de recent verstuurde pensioenoverzicht of in onze pensioenplanner op www.heinekenpensioenfonds.nl.

Bereken jouw persoonlijke Pensioenschijf-van-vijf met behulp van de rekentool van Wijzer in Geldzaken https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/pensioen-3daagse/pensioenschijf-van-vijf/

Financiële Scan

Op grond van de voor HNS, HNL en Vrumona geldende CAO’s heeft een medewerker die de leeftijd van 55 jaar bereikt en onder één van deze CAO’s valt, één keer de mogelijkheid om een financiële scan te laten uitvoeren bij een externe partij. Dit is op dit moment EBC Nederland B.V. Het doel van de financiële scan is om medewerkers inzicht te geven in hun actuele financiële situatie en de mogelijkheden en scenario’s voor (pre)pensionering, deeltijdpensionering etc. Meer informatie is te vinden op AskHR.

Deze berichtgeving is met name gebaseerd op informatie gebaseerd op de website www.wijzeringeldzaken.nl

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Rob Robbers, lid verantwoordingsorgaan Heineken Pensioenfonds

18 juli 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken. Dit keer gaan we in gesprek met Rob Robbers. In het dagelijks leven is Rob Category Specialist. Sinds september 2023 is Rob één van de leden van het verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds.

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.