Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022 | Nieuws

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Leonie Geenen-Van Straaten zal per 1 januari 2023 na vele jaren het bestuur van het HPF verlaten. Het HPF dankt haar voor haar inzet al deze jaren. Sebastiaan Berkvens zal gaan meelopen met het bestuur als toehoorder om de vacature die hierdoor ontstaat, in te vullen in de toekomst.

Henk Jansen en Laura van Nes hebben de afgelopen maanden het VO verlaten. Het HPF dankt hen voor hun inzet de afgelopen jaren. Leen van Paridon en Ton van der Valk zijn net gestart bij het VO namens de pensioengerechtigden.

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan. Leonie Geenen-Van Straaten zal per 1 januari 2023 na vele jaren het bestuur van het HPF verlaten. Het HPF dankt haar voor haar inzet al deze jaren. Sebastiaan Berkvens zal gaan meelopen met het bestuur als toehoorder om de vacature die hierdoor ontstaat, in te vullen in de toekomst. Henk Jansen en Laura van Nes hebben de afgelopen maanden het VO verlaten. Het HPF dankt hen voor hun inzet de afgelopen jaren. Leen van Paridon en Ton van der Valk zijn net gestart bij het VO namens de pensioengerechtigden.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen.