Wijziging pensioenreglement

31 maart 2023 | Nieuws

In 2023 hebben we het pensioenreglement gewijzigd, omdat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetgeving die het opnemen van een bedrag ineens mogelijk zou maken 1 januari 2024 is geworden (in plaats van1 juli 2023). Het is daarom in 2023 nog niet mogelijk om gebruik te maken van het opnemen van een bedrag ineens. Deze mogelijkheid hebben we daarom uit het pensioenreglement gehaald.

In het pensioenreglement was het opnemen van het bedrag ineens onderdeel van de flexibiliseringsmogelijkheden die vermeld zijn in artikel 13 van het pensioenreglement met de vermelding dat dit gedeelte van toepassing wordt bij de inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen; beoogd op 1 juli 2023. Dit onderdeel zal weer worden opgenomen wanneer deze mogelijkheid geboden kan worden. Vooralsnog is dit 1 januari 2024.

Raadpleeg het gewijzigde pensioenreglement

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.