Wijziging pensioenreglement

31 maart 2023 | Nieuws

In 2023 hebben we het pensioenreglement gewijzigd, omdat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetgeving die het opnemen van een bedrag ineens mogelijk zou maken 1 januari 2024 is geworden (in plaats van1 juli 2023). Het is daarom in 2023 nog niet mogelijk om gebruik te maken van het opnemen van een bedrag ineens. Deze mogelijkheid hebben we daarom uit het pensioenreglement gehaald.

In het pensioenreglement was het opnemen van het bedrag ineens onderdeel van de flexibiliseringsmogelijkheden die vermeld zijn in artikel 13 van het pensioenreglement met de vermelding dat dit gedeelte van toepassing wordt bij de inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen; beoogd op 1 juli 2023. Dit onderdeel zal weer worden opgenomen wanneer deze mogelijkheid geboden kan worden. Vooralsnog is dit 1 januari 2024.

Raadpleeg het gewijzigde pensioenreglement

Gerelateerde berichten

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.