Vacature Raad van Toezicht

30 januari 2023 | Nieuws

Het Heineken Pensioenfonds heeft per 1 juli 2023 een vacature in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT) oefent integraal toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. Tevens stelt de RvT zich op als gesprekspartner van het bestuur. De leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstelling van het Heineken Pensioenfonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. Het doel van de dialoog is dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het Heineken Pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Eisen geschiktheid aan leden van de raad van toezicht
Leden van de RvT zijn betrokken bij het pensioenofnds, maar zij stellen zich tegelijkertijd zodanig onafhankelijk op dat belangentegenstellingen voorkomen worden. Zij hebben het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur.

Een lid van de RvT dient bij aanvang van de benoeming minimaal te beschikken over kennis op “Geschiktheidsniveau A” ten aanzien van de volgende drie deskundigheidsgebieden.

  1. Relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen, pensioensoorten en communicatie.
  2. Financiële en actuariële aspecten met name ten aanzien van beleggingen.
  3. Administratieve organisatie, interne controle en uitbesteding van werkzaamheden.

De RvT dient als collectief te functioneren op “Geschiktheidsniveau B”. Op dit moment is er een vacature voor een lid van de RvT per 1 juli 2023 die ten minste geschiktheidsniveau B heeft ten aanzien van risicobeheer, administratieve organisatie, interne controle en uitbesteding van werkzaamheden.

Voorts beschikt het lid van de RvT bij voorkeur over operationele ervaring met het besturen van een organisatie.

Daarnaast moet de kandidaat voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als lid van de RvT naar behoren te vervullen.

De voltijdequivalent voor deze functie als lid van de RvT bedraagt 0,1.

Zie bijgaand de volledige profielschets

Reageren op deze vacature en/of vragen
Bent u geïnteresseerd in deze functie en heeft u daarvoor ook de tijd beschikbaar? Maak dan uw belangstelling kenbaar door het sturen van een CV en sollicitatiebrief naar de Selectiecommissie via het mailadres chantal.boekkooi@heineken.com. Dit kan tot uiterlijk 24 februari 2023.

Heeft u nog vragen over de procedure of de inhoud van de functie dan kunt u die vragen stellen aan Chantal Boekkooi via chantal.boekkooi@heineken.com. Indien gewenst belt zij u terug.

Gerelateerde berichten

Compleet verantwoordingsorgaan

28 september 2023

De vacatures in het verantwoordingsorgaan zijn op dit moment vervuld.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds

7 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO neemt onder andere verantwoording af van het bestuur van het Heineken Pensioenfonds over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Klik hier om te zien wie er op dit moment in het verantwoordingsorgaan zitten.

Uitkomsten onderzoek naar risico en jouw pensioen

17 juli 2023

In maart heeft het Heineken Pensioenfonds je uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Met dit onderzoek hebben we daar een goed beeld van gekregen.