Verhoging pensioenen met 14,33%

20 december 2022 | Nieuws

Het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 14,33%. De verhoging van de pensioenuitkering worden verwerkt met de pensioenuitkering over de maand februari. Pensioengerechtigden ontvangen de verhoging dan twee maal. Dat betekent dat in maart het regulier pensioenbedrag wordt ontvangen.Dit is gelijk aan de stijging van de consumentenprijzen tussen eind oktober 2021 en eind oktober 2022. Dit is de maximale toeslag die wij kunnen verlenen (op basis van de consumentenprijsstijging van oktober 2021 tot oktober 2022).

Voor dit besluit hebben wij gebruik gemaakt van tijdelijke regelgeving waardoor wij de pensioenen volledig konden verhogen. Zonder deze regelgeving hadden wij ondanks onze zeer hoge dekkingsgraad ten hoogste 75% van de prijsstijging kunnen goedmaken. De tijdelijke regelgeving loopt vooruit op het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor is het reeds mogelijk de pensioenen te verhogen, wanneer de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 105% en de resterende dekkingsgraad na verhoging niet lager wordt dan 105%.  De beleidsdekkingsgraad van 30 september 2022 was bepalend voor ons besluit om de pensioenen te verhogen. De beleidsdekkingsgraad was op 30 september 131,2%. Dat is voldoende om het pensioen per 1 januari 2023 maximaal te verhogen.

Het bestuur van het HPF heeft besloten dat een maximale toeslag doorgevoerd wordt. Een deel van het vermogen van het HPF wordt hiermee gebruikt om de pensioenen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verhogen. Dat past binnen het toeslagbeleid en de strategie van het HPF voor de toekomstige pensioenen. En er blijft voldoende vermogen over, niet alleen voor de toekomstige pensioenen van alle generaties, maar ook voor een goede overgang naar een nieuwe pensioenstelsel.

Generatie-effecten toeslagverlening lange termijn
De pensioenresultaten op de lange termijn zijn voor de jongere deelnemer iets lager door de extra toeslag. Oudere deelnemers gaan er qua pensioenresultaat relatief maximaal ca. 2% erop vooruit.

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen.