Verhoging pensioenen met 14,33%

20 december 2022 | Nieuws

Het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 14,33%. De verhoging van de pensioenuitkering worden verwerkt met de pensioenuitkering over de maand februari. Pensioengerechtigden ontvangen de verhoging dan twee maal. Dat betekent dat in maart het regulier pensioenbedrag wordt ontvangen.Dit is gelijk aan de stijging van de consumentenprijzen tussen eind oktober 2021 en eind oktober 2022. Dit is de maximale toeslag die wij kunnen verlenen (op basis van de consumentenprijsstijging van oktober 2021 tot oktober 2022).

Voor dit besluit hebben wij gebruik gemaakt van tijdelijke regelgeving waardoor wij de pensioenen volledig konden verhogen. Zonder deze regelgeving hadden wij ondanks onze zeer hoge dekkingsgraad ten hoogste 75% van de prijsstijging kunnen goedmaken. De tijdelijke regelgeving loopt vooruit op het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor is het reeds mogelijk de pensioenen te verhogen, wanneer de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 105% en de resterende dekkingsgraad na verhoging niet lager wordt dan 105%.  De beleidsdekkingsgraad van 30 september 2022 was bepalend voor ons besluit om de pensioenen te verhogen. De beleidsdekkingsgraad was op 30 september 131,2%. Dat is voldoende om het pensioen per 1 januari 2023 maximaal te verhogen.

Het bestuur van het HPF heeft besloten dat een maximale toeslag doorgevoerd wordt. Een deel van het vermogen van het HPF wordt hiermee gebruikt om de pensioenen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verhogen. Dat past binnen het toeslagbeleid en de strategie van het HPF voor de toekomstige pensioenen. En er blijft voldoende vermogen over, niet alleen voor de toekomstige pensioenen van alle generaties, maar ook voor een goede overgang naar een nieuwe pensioenstelsel.

Generatie-effecten toeslagverlening lange termijn
De pensioenresultaten op de lange termijn zijn voor de jongere deelnemer iets lager door de extra toeslag. Oudere deelnemers gaan er qua pensioenresultaat relatief maximaal ca. 2% erop vooruit.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.