Premies 2023

22 december 2022 | Nieuws

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

In onderstaand overzicht zijn de premiepercentages per 1 januari 2023 opgenomen:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
(Reguliere) pensioenregeling Ongewijzigd op het maximale niveau De premie wordt door zowel werkgever als werknemer betaald. Het premiepercentage wijzigt niet.
Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 3,1% Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,6%).
Aanvullend partnerpensioen Afhankelijk van leeftijd

15 – 50jr   2,5%
50 – 55jr   2,6%
55 – 60jr   3,6%
60 – 65jr   4,3%
65+            4,4%

Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,1%).

De werkgever betaalt ook een aantal premies zonder dat je hieraan bijdraagt. Deze zijn als volgt vastgesteld:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,9% De premie is verlaagd (2022: 1,3%).
Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid 0,36% De premie is verlaagd (2022: 0,69%).

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden in januari 2023 ook per brief geïnformeerd over de toeslag en de premie. In deze brief is een nadere toelichting opgenomen.

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen.