Premies 2023

22 december 2022 | Nieuws

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

In onderstaand overzicht zijn de premiepercentages per 1 januari 2023 opgenomen:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
(Reguliere) pensioenregeling Ongewijzigd op het maximale niveau De premie wordt door zowel werkgever als werknemer betaald. Het premiepercentage wijzigt niet.
Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 3,1% Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,6%).
Aanvullend partnerpensioen Afhankelijk van leeftijd

15 – 50jr   2,5%
50 – 55jr   2,6%
55 – 60jr   3,6%
60 – 65jr   4,3%
65+            4,4%

Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,1%).

De werkgever betaalt ook een aantal premies zonder dat je hieraan bijdraagt. Deze zijn als volgt vastgesteld:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,9% De premie is verlaagd (2022: 1,3%).
Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid 0,36% De premie is verlaagd (2022: 0,69%).

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden in januari 2023 ook per brief geïnformeerd over de toeslag en de premie. In deze brief is een nadere toelichting opgenomen.

Gerelateerde berichten

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel: Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

1 juni 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet Toekomst pensioenen gestemd. Dit betekent dat er nu definitief een nieuw pensioenstelsel komt en dat de pensioenregeling van HEINEKEN in de komende jaren gaat veranderen.

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.