Premies 2023

22 december 2022 | Nieuws

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

In onderstaand overzicht zijn de premiepercentages per 1 januari 2023 opgenomen:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
(Reguliere) pensioenregeling Ongewijzigd op het maximale niveau De premie wordt door zowel werkgever als werknemer betaald. Het premiepercentage wijzigt niet.
Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 3,1% Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,6%).
Aanvullend partnerpensioen Afhankelijk van leeftijd

15 – 50jr   2,5%
50 – 55jr   2,6%
55 – 60jr   3,6%
60 – 65jr   4,3%
65+            4,4%

Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,1%).

De werkgever betaalt ook een aantal premies zonder dat je hieraan bijdraagt. Deze zijn als volgt vastgesteld:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,9% De premie is verlaagd (2022: 1,3%).
Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid 0,36% De premie is verlaagd (2022: 0,69%).

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden in januari 2023 ook per brief geïnformeerd over de toeslag en de premie. In deze brief is een nadere toelichting opgenomen.

Gerelateerde berichten

Compleet verantwoordingsorgaan

28 september 2023

De vacatures in het verantwoordingsorgaan zijn op dit moment vervuld.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds

7 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO neemt onder andere verantwoording af van het bestuur van het Heineken Pensioenfonds over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Klik hier om te zien wie er op dit moment in het verantwoordingsorgaan zitten.

Uitkomsten onderzoek naar risico en jouw pensioen

17 juli 2023

In maart heeft het Heineken Pensioenfonds je uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Met dit onderzoek hebben we daar een goed beeld van gekregen.