Premies 2023

22 december 2022 | Nieuws

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

In onderstaand overzicht zijn de premiepercentages per 1 januari 2023 opgenomen:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
(Reguliere) pensioenregeling Ongewijzigd op het maximale niveau De premie wordt door zowel werkgever als werknemer betaald. Het premiepercentage wijzigt niet.
Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen 3,1% Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,6%).
Aanvullend partnerpensioen Afhankelijk van leeftijd

15 – 50jr   2,5%
50 – 55jr   2,6%
55 – 60jr   3,6%
60 – 65jr   4,3%
65+            4,4%

Dit is een vrijwillige pensioenregeling. De premie wordt door de deelnemers betaald (2022: 4,1%).

De werkgever betaalt ook een aantal premies zonder dat je hieraan bijdraagt. Deze zijn als volgt vastgesteld:

Soort pensioenregeling Premie 2023 Toelichting
Arbeidsongeschiktheidspensioen 0,9% De premie is verlaagd (2022: 1,3%).
Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid 0,36% De premie is verlaagd (2022: 0,69%).

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden in januari 2023 ook per brief geïnformeerd over de toeslag en de premie. In deze brief is een nadere toelichting opgenomen.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.