Pensioenspecificatie Augustus

12 augustus 2022 | Nieuws

Het is mogelijk dat je de pensioenspecificatie een aantal dagen later ontvangt dan je van ons gewend bent. Je ontvangt het pensioen uiteraard wel gewoon op 15 augustus.

Keuze digitaal of reguliere post
Je kunt er ook voor kiezen om de pensioenspecificaties per email te ontvangen. Als je nog niet bent aangemeld voor digitale communicatie maar in de toekomst wel graag digitale communicatie wil, dan kun je je via ons contactformulier hiervoor aanmelden.

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen.