Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023 | Nieuws

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland. In 2021 stonden wij ook in de top twee pensioenfondsen met het hoogste rendement.

Beleggingen in 2022
Het Heineken Pensioenfonds heeft in 2022 met de beleggingen een rendement van -9.4% behaald. Dat is negatief rendement, toch is dit een goed resultaat. Dat zit zo: Door de stijging van de rente, zijn de pensioenverplichtingen die we als Heineken Pensioenfonds hebben, gedaald. Deze verplichtingen zijn meer gedaald dan het vermogen van het pensioenfonds door de beleggingen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad is gestegen. Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben in 2022 negatief rendement gehaald. Door de beleggingskeuzes die wij als pensioenfonds hebben gemaakt, heeft dit voor ons minder gevolgen gehad dan wellicht bij de andere pensioenfondsen het geval is.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds. Hier vind je meer informatie over de dekkingsgraad bij Heineken Pensioenfonds.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.