Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023 | Nieuws

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland. In 2021 stonden wij ook in de top twee pensioenfondsen met het hoogste rendement.

Beleggingen in 2022
Het Heineken Pensioenfonds heeft in 2022 met de beleggingen een rendement van -9.4% behaald. Dat is negatief rendement, toch is dit een goed resultaat. Dat zit zo: Door de stijging van de rente, zijn de pensioenverplichtingen die we als Heineken Pensioenfonds hebben, gedaald. Deze verplichtingen zijn meer gedaald dan het vermogen van het pensioenfonds door de beleggingen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad is gestegen. Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben in 2022 negatief rendement gehaald. Door de beleggingskeuzes die wij als pensioenfonds hebben gemaakt, heeft dit voor ons minder gevolgen gehad dan wellicht bij de andere pensioenfondsen het geval is.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds. Hier vind je meer informatie over de dekkingsgraad bij Heineken Pensioenfonds.

Gerelateerde berichten

Compleet verantwoordingsorgaan

28 september 2023

De vacatures in het verantwoordingsorgaan zijn op dit moment vervuld.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds

7 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO neemt onder andere verantwoording af van het bestuur van het Heineken Pensioenfonds over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Klik hier om te zien wie er op dit moment in het verantwoordingsorgaan zitten.

Uitkomsten onderzoek naar risico en jouw pensioen

17 juli 2023

In maart heeft het Heineken Pensioenfonds je uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Met dit onderzoek hebben we daar een goed beeld van gekregen.