Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023 | Nieuws

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland. In 2021 stonden wij ook in de top twee pensioenfondsen met het hoogste rendement.

Beleggingen in 2022
Het Heineken Pensioenfonds heeft in 2022 met de beleggingen een rendement van -9.4% behaald. Dat is negatief rendement, toch is dit een goed resultaat. Dat zit zo: Door de stijging van de rente, zijn de pensioenverplichtingen die we als Heineken Pensioenfonds hebben, gedaald. Deze verplichtingen zijn meer gedaald dan het vermogen van het pensioenfonds door de beleggingen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad is gestegen. Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben in 2022 negatief rendement gehaald. Door de beleggingskeuzes die wij als pensioenfonds hebben gemaakt, heeft dit voor ons minder gevolgen gehad dan wellicht bij de andere pensioenfondsen het geval is.

Wat is een dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds. Hier vind je meer informatie over de dekkingsgraad bij Heineken Pensioenfonds.

Gerelateerde berichten

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland. In 2021 stonden wij ook in de top twee pensioenfondsen met het hoogste rendement. Beleggingen in 2022 Het Heineken Pensioenfonds heeft in 2022 met de beleggingen een rendement van -9.4% behaald. Dat is negatief rendement, toch is dit een goed resultaat. Dat zit zo: Door de stijging van de rente, zijn de pensioenverplichtingen die we als Heineken Pensioenfonds hebben, gedaald. Deze verplichtingen zijn meer gedaald dan het vermogen van het pensioenfonds door de beleggingen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad is gestegen. Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben in 2022 negatief rendement gehaald. Door de beleggingskeuzes die wij als pensioenfonds hebben gemaakt, heeft dit voor ons minder gevolgen gehad dan wellicht bij de andere pensioenfondsen het geval is. Wat is een dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds. Hier vind je meer informatie over de dekkingsgraad bij Heineken Pensioenfonds.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.