Dekkingsgraad november 144,5%

22 december 2022 | Nieuws

De actuele dekkingsgraad per ultimo november 2022 is 144,5% (ultimo 2021: 119,2%).

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichtingen en bezittingen van het HPF op een bepaald moment.

De beleidsdekkingsgraad komt ultimo november 2022 uit op 136,9% (ultimo 2021: 110,2%).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De hoogte van o.a. de beleidsdekkingsgraad is bepalend of het HPF de pensioenen kan verhogen (toeslag verlenen).

Lees meer over de dekkingsgraad van het pensioenfonds

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.