Dekkingsgraad november 144,5%

22 december 2022 | Nieuws

De actuele dekkingsgraad per ultimo november 2022 is 144,5% (ultimo 2021: 119,2%).

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichtingen en bezittingen van het HPF op een bepaald moment.

De beleidsdekkingsgraad komt ultimo november 2022 uit op 136,9% (ultimo 2021: 110,2%).

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De hoogte van o.a. de beleidsdekkingsgraad is bepalend of het HPF de pensioenen kan verhogen (toeslag verlenen).

Lees meer over de dekkingsgraad van het pensioenfonds

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen.