Blog: Opsplitsing Heineken Nederlands Beheer B.V. en de CAO-wijzigingen

17 december 2020 | Blog

Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & Vrumona Commercie. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent of dit gevolgen heeft voor jouw pensioenregeling. In deze blog geven wij je daar meer informatie over.

Heineken Group nieuwe gesprekspartner voor het Heineken Pensioenfonds

De splitsing van het werkgeverschap van HNB in drie nieuwe entiteiten heeft invloed op de uitvoeringsovereenkomst die het pensioenfonds met de werkgever heeft afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenregeling vastgelegd. Voor 2020 had het pensioenfonds deze overeenkomst gesloten met HNB. Per 1 januari 2020 is Heineken Group B.V. (HG) de partij die namens alle aangesloten werkgevers de uitvoeringsovereenkomst heeft getekend. HG treedt vanaf deze datum op als partij / gesprekspartner voor alle bedrijfsonderdelen waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. De afspraken in de uitvoeringsovereenkomst zijn aangepast aan de situatie per 1 januari 2020. Je kunt de uitvoeringsovereenkomst op onze website raadplegen.

Geen veranderingen uitvoering pensioenregeling

Door het sluiten van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn alle partijen overeengekomen dat de uitvoering van de pensioenregeling door het Heineken Pensioenfonds wordt voortgezet. Er zijn voor jou als medewerker dus geen veranderingen in de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn in de uitvoeringsovereenkomst ook geen wijzigingen doorgevoerd die financiële invloed hebben op jouw pensioen.

Eén wijziging in 2020 voor jouw pensioenregeling n.a.v. de CAO-wijziging

Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen heeft er een wijziging in de pensioenregeling plaatsgevonden. Er is afgesproken dat ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volledige pensioenopbouw plaatsvindt. Het Pensioenreglement is hierop aangepast en het pensioenfonds zal deze regeling voor alle aangesloten werkgevers zo uitvoeren. Je kunt het pensioenreglement op onze website raadplegen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de wijziging van de pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of over iets anders, dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn momenteel in principe niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl.
Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

Het Heineken Pensioenfonds

 

Gerelateerde berichten

Blog: vacatures Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgever en gepensioneerden. In het Verantwoordingsorgaan zijn er momenteel vacatures. Wil je hierover meer weten, lees dan onze blog.

Verhoging pensioenen met 14,33%

22 december 2022

Het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 14,33%. Dit percentage is gelijk aan de de stijging van consumentenprijzen. Dit is de maximale toeslag die wij kunnen verlenen.

Blog: Pensioenopbouw tijdens verlof

27 september 2022

Tijdens je dienstverband kun je verschillende soorten verlof opnemen. Denk hierbij o.a. aan vakantie, zwangerschaps- en geboorteverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical. Maar hoe zit het dan met jouw pensioenopbouw? Lees hierover meer in deze blog.