Blog: Opsplitsing Heineken Nederlands Beheer B.V. en de CAO-wijzigingen

17 december 2020 | Blog

Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & Vrumona Commercie. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent of dit gevolgen heeft voor jouw pensioenregeling. In deze blog geven wij je daar meer informatie over.

Heineken Group nieuwe gesprekspartner voor het Heineken Pensioenfonds

De splitsing van het werkgeverschap van HNB in drie nieuwe entiteiten heeft invloed op de uitvoeringsovereenkomst die het pensioenfonds met de werkgever heeft afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenregeling vastgelegd. Voor 2020 had het pensioenfonds deze overeenkomst gesloten met HNB. Per 1 januari 2020 is Heineken Group B.V. (HG) de partij die namens alle aangesloten werkgevers de uitvoeringsovereenkomst heeft getekend. HG treedt vanaf deze datum op als partij / gesprekspartner voor alle bedrijfsonderdelen waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. De afspraken in de uitvoeringsovereenkomst zijn aangepast aan de situatie per 1 januari 2020. Je kunt de uitvoeringsovereenkomst op onze website raadplegen.

Geen veranderingen uitvoering pensioenregeling

Door het sluiten van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn alle partijen overeengekomen dat de uitvoering van de pensioenregeling door het Heineken Pensioenfonds wordt voortgezet. Er zijn voor jou als medewerker dus geen veranderingen in de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn in de uitvoeringsovereenkomst ook geen wijzigingen doorgevoerd die financiële invloed hebben op jouw pensioen.

Eén wijziging in 2020 voor jouw pensioenregeling n.a.v. de CAO-wijziging

Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen heeft er een wijziging in de pensioenregeling plaatsgevonden. Er is afgesproken dat ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volledige pensioenopbouw plaatsvindt. Het Pensioenreglement is hierop aangepast en het pensioenfonds zal deze regeling voor alle aangesloten werkgevers zo uitvoeren. Je kunt het pensioenreglement op onze website raadplegen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de wijziging van de pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of over iets anders, dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn momenteel in principe niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl.
Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

Het Heineken Pensioenfonds

 

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.