Blog: Pensioenakkoord

29 juni 2021 | Blog

In 2020 hebben werkgevers en werknemers met het kabinet afspraken gemaakt over de toekomst van de pensioenen. Dit is vastgelegd in het Pensioenakkoord. Maar waarom zijn er nieuwe afspraken nodig? En wat betekent dit eigenlijk voor jou?

Belang van nieuwe afspraken
Elke maand betalen jij en de werkgever premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Maar mensen worden gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat ouderen nu gemiddeld langer met pensioen zijn en er dus meer pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht.

Daarnaast past het pensioenstelsel niet goed meer bij de huidige arbeidsmarkt. In het pensioenstelsel werkt het nu meestal zo. Jonge en oudere werknemers betalen evenveel premie en bouwen evenveel pensioenrechten op. De premie van jongeren kan langer worden belegd en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, werken ze soms een tijdje niet of minder, om daarna weer ergens in loondienst aan de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen.
Het pensioenstelsel werkt niet goed bij veel van zulke veranderingen tijdens loopbanen van mensen en biedt weinig ruimte voor eigen keuzes. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel! Zodat we ook in de toekomst een goed werkend pensioen hebben.

Wat betekent dit voor mij?
Voorlopig verandert er nog niks. Jouw pensioenregeling bij het HPF loopt gewoon door. Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027 gaan wij over op een nieuwe pensioenregeling. Uiteraard zijn we de mogelijkheden aan het uitzoeken samen met de werkgever en de vakbonden. We houden je hiervan op de hoogte.

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.