Blog: Geen verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022

22 december 2021 | Blog

In deze laatste blog van 2021 kunnen we vaststellen, dat de pandemie ook dit jaar nog steeds het leven en werk van ons allen sterk heeft bepaald. Maar ook  de financiële situatie van het Heineken Pensioenfonds is hierdoor beïnvloed.

De lage dekkingsgraden van vorig jaar werken nog steeds door in de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Om er voor te zorgen dat financieel ingrijpende besluiten voor deelnemers en het pensioenfonds worden gebaseerd op een gemiddeld en meer stabiele weergave van de situatie, is bij zulke besluiten de beleidsdekkingsgraad leidend. Financieel ingrijpende besluiten zijn bijvoorbeeld het besluit om de pensioenen te korten of te verhogen.

Eind september was de beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds 105,5% en dat is onvoldoende om de pensioenen per 1 januari 2022 te verhogen op grond van de geldende wet- en regelgeving. De financiële positie van ons pensioenfonds is overigens wel sterk genoeg om ervoor te zorgen, dat verlaging van het pensioen niet aan de orde is.

Uit het nieuws heb je wellicht meegekregen dat pensioenfondsen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen mogen verhogen. Helaas is dit nog niet in regelgeving vastgelegd en daarom kan het pensioenfonds hier nog geen uitvoering aan geven. Mocht een verhoging van de pensioenen later toch mogelijk blijken, dan zal het bestuur alsnog beoordelen of de pensioenen kunnen worden verhoogd.

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Rob Robbers, lid verantwoordingsorgaan Heineken Pensioenfonds

18 juli 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken. Dit keer gaan we in gesprek met Rob Robbers. In het dagelijks leven is Rob Category Specialist. Sinds september 2023 is Rob één van de leden van het verantwoordingsorgaan van het Heineken Pensioenfonds.

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.