Blog: Geen verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022

22 december 2021 | Blog

In deze laatste blog van 2021 kunnen we vaststellen, dat de pandemie ook dit jaar nog steeds het leven en werk van ons allen sterk heeft bepaald. Maar ook  de financiële situatie van het Heineken Pensioenfonds is hierdoor beïnvloed.

De lage dekkingsgraden van vorig jaar werken nog steeds door in de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Om er voor te zorgen dat financieel ingrijpende besluiten voor deelnemers en het pensioenfonds worden gebaseerd op een gemiddeld en meer stabiele weergave van de situatie, is bij zulke besluiten de beleidsdekkingsgraad leidend. Financieel ingrijpende besluiten zijn bijvoorbeeld het besluit om de pensioenen te korten of te verhogen.

Eind september was de beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds 105,5% en dat is onvoldoende om de pensioenen per 1 januari 2022 te verhogen op grond van de geldende wet- en regelgeving. De financiële positie van ons pensioenfonds is overigens wel sterk genoeg om ervoor te zorgen, dat verlaging van het pensioen niet aan de orde is.

Uit het nieuws heb je wellicht meegekregen dat pensioenfondsen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen mogen verhogen. Helaas is dit nog niet in regelgeving vastgelegd en daarom kan het pensioenfonds hier nog geen uitvoering aan geven. Mocht een verhoging van de pensioenen later toch mogelijk blijken, dan zal het bestuur alsnog beoordelen of de pensioenen kunnen worden verhoogd.

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Gerelateerde berichten

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.

Blog: Heineken Pensioenfonds Jaaroverzicht 2022

17 juli 2023

De eerste helft van 2023 is voorbij en de zomerperiode staat voor de deur. Voordat je welverdiende vakantie begint, willen we graag ons Jaaroverzicht 2022 bij je onder de aandacht brengen. In het Jaaroverzicht 2022 vind je de belangrijkste feiten en cijfers van ons, het Heineken Pensioenfonds, van afgelopen jaar. De moeite waard om even te bekijken!

Blog: vacatures Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgever en gepensioneerden. In het Verantwoordingsorgaan zijn er momenteel vacatures. Wil je hierover meer weten, lees dan onze blog.