Blog: Geen toeslag per 1 januari 2020

17 december 2020 | Blog

Het is halverwege december en de feestdagen komen er weer aan. Het jaar 2019 is bijna ten einde. Het afgelopen jaar is onze beleidsdekkingsgraad net als bij andere pensioenfondsen gedaald. Dit komt met name door de steeds verder dalende rente. Dit is slecht nieuws voor ons pensioenfonds. Bij een dalende rente moeten wij namelijk meer geld opzij te zetten om later alle pensioenen te
kunnen betalen. Onze beleggingen gingen tot dusver wel goed, maar niet goed genoeg om de gevolgen van de daling van de rente te kunnen compenseren. Hierdoor is de financiële positie van ons pensioenfonds helaas verslechterd.

Geen verhoging van de pensioenen per 1 januari 2020

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2020 iets minder kopen dan in 2019. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert het Heineken Pensioenfonds jaarlijks een toeslag te verlenen op uw pensioen. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, zoals nu, kan het zo zijn dat het Heineken Pensioenfonds niet of niet volledig toeslagen kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

De financiële situatie, uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad, van 30 september 2019 is bepalend voor het kunnen verhogen van de pensioenen, maar ook voor het korten van pensioenen. De beleidsdekkingsgraad is de meetlat voor de aanpassing van pensioenen.

De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2019 was 107%. Deze beleidsdekkingsgraad is helaas niet voldoende om het pensioen per 1 januari 2020 te verhogen. De financiële positie van ons pensioenfonds is wel sterk genoeg om ervoor te zorgen, dat korten niet aan de orde is.

Op welke manier speelt de beleidsdekkingsgraad een rol bij de toeslagverlening

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en de bezittingen van een pensioenfonds op een bepaald moment. Een actuele dekkingsgraad van 100% betekent dat het pensioenfonds precies genoeg bezittingen heeft om aan haar verplichtingen te voldoen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Bij het nemen van besluiten over de aanpassing van pensioen moet het HPF gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslag verlenen) of moeten verlagen (korten).

Een toeslag mag pas verleend worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Ligt de beleidsdekkingsgraad tussen deze ondergrens van 110% en de bovengrens van ca. 125% dan kan toeslagverlening slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Als de beleidsdekkingsgraad hoger of gelijk is aan deze bovengrens, dan kan volledige toeslagverlening plaatsvinden. Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen weer kunnen verhogen.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Het Heineken Pensioenfonds

Gerelateerde berichten

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.

Blog: Heineken Pensioenfonds Jaaroverzicht 2022

17 juli 2023

De eerste helft van 2023 is voorbij en de zomerperiode staat voor de deur. Voordat je welverdiende vakantie begint, willen we graag ons Jaaroverzicht 2022 bij je onder de aandacht brengen. In het Jaaroverzicht 2022 vind je de belangrijkste feiten en cijfers van ons, het Heineken Pensioenfonds, van afgelopen jaar. De moeite waard om even te bekijken!

Blog: vacatures Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgever en gepensioneerden. In het Verantwoordingsorgaan zijn er momenteel vacatures. Wil je hierover meer weten, lees dan onze blog.