Blog: Corona en het pensioenfonds deel 2

17 december 2020 | Blog

In onze vorige blog hebben we je geïnformeerd over de gevolgen van de ontwikkelingen op de beurzen voor de financiële situatie van het pensioenfonds. Ook hebben we aangegeven, hoe het pensioenfonds bereikbaar is na het ingaan van de landelijke coronamaatregelen. In deze blog willen we je informeren over de laatste ontwikkelingen.

Daling dekkingsgraad door corona

De dekkingsgraad van eind maart is op de website geplaatst. De actuele dekkingsgraad (eind 2019: 107,3%) stond eind maart nog maar op 91%. Daarmee naderen we de zogenaamde kritische dekkingsgraad, al zitten we er nog niet onder. Dat is de grens, van waaruit we nog net kunnen beargumenteren, dat het fonds binnen tien jaar voldoende kan herstellen. Herstellen betekent dat het pensioenfonds binnen tien jaar over het vereist eigen vermogen kan beschikken. Kunnen we dat niet, dan is korten aan de orde. De kritische dekkingsgraad lag eind vorig jaar rond de 87%.

Is korten aan de orde?

Betekent dit, dat we de pensioenen moeten gaan korten? In elk geval niet op korte termijn. Het eerste moment, waarop de kritische dekkingsgraad opnieuw zal worden vastgesteld en waarop beoordeeld zal worden, of het fonds daaraan voldoet, is eind december. De beurzen en ook de politiek kunnen in de komende maanden nog alle kanten op bewegen. Daarom is het nu nog te vroeg om op de situatie van eind december vooruit te lopen.

Wat doen we met onze beleggingen?

Pensioenfondsen zijn beleggers met een lange adem. Wij moeten niet alleen dit jaar en volgend jaar, maar ook over 50 jaar aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Daar is ons beleggingsbeleid op ingericht. Wij zijn er niet om snelle winsten te maken, maar om pensioen uit te keren en daarom hebben we de plicht en de tijd om onze risico’s spreiden, wat wij in onze portefeuille ook doen. Natuurlijk hebben wij in de afgelopen weken met de deskundigen in de beleggingscommissie bekeken, of het beleid in de huidige situatie aanpassing behoeft. Daarbij zijn wij tot de slotsom gekomen, dat wij het beste aan alle hoofdlijnen van ons beleid vast kunnen blijven houden.

Het pensioenfonds werkt thuis, maar het werk gaat gewoon door

Het pensioenfonds werkt sinds het ingaan van de coronamaatregelingen thuis. Overleggen van de medewerkers, maar ook vergaderingen van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht gaan gewoon door, maar dan van achter de laptop thuis. Sommige handelingen kunnen echt alleen maar op kantoor worden gedaan en daarvoor komt een enkele medewerker dan wel naar kantoor. De goede uitvoering van de pensioenregeling blijft dus verzekerd. Alle pensioenen van de maand april zijn tijdig uitbetaald. In de media is een bericht verschenen, waaruit opgemaakt zou kunnen worden, dat pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen uitkeren, wanneer een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van corona. Daarvan is bij het Heineken Pensioenfonds geen sprake.

Bereikbaarheid pensioenfonds

Alle medewerkers van het pensioenfonds werken vanuit huis. Het is daarom niet mogelijk om het HPF op kantoor te bezoeken. Het pensioenfonds blijft ook de komende tijd het beste te bereiken per e-mail (pensioenfonds@heineken.nl).

Het Heineken Pensioenfonds

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.