Blog: AOW en pensioen van je werkgever

28 juli 2021 | Blog

In het nieuws gaat het vaak over pensioen. Dan gaat het meestal in één moeite door over alle oudedagsvoorzieningen, dus behalve over het pensioen bij de werkgever ook over de AOW. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee?

Ons pensioenstelsel kent drie pijlers:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid.
B. Pensioen via jouw werkgever(s) bijvoorbeeld HEINEKEN. Al onze informatie gaat over het pensioen dat je opbouwt bij het Heineken Pensioenfonds (HPF).
C. Tenslotte zijn er individuele aanvullende regelingen mogelijk, zoals lijfrentes of banksparen. Hierover zullen we het in deze blog verder niet hebben. Het HPF biedt ze niet aan. Of je er gebruik van wil maken, hangt van je financiële situatie af en van de -waarschijnlijk heel kleine- fiscale ruimte die je over hebt.

AOW
AOW ontvang je als Nederlands ingezetene. De hoogte van het AOW-bedrag is gekoppeld aan het minimumloon. Het is dus een basisvoorziening. Er is geen samenhang met het salaris dat je in je werkzame leven verdiende.

Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. De AOW-leeftijd is dit jaar 66 jaar en 4 maanden, volgend jaar 66 jaar en 10 maanden en in 2024, 2025 en 2026 67 jaar. De AOW-leeftijd hangt de daarop volgende jaren af van de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-bedragen worden elk half jaar tezamen met het minimumloon aangepast. Informatie over de AOW en jouw AOW-leeftijd vind je op www.svb.nl.

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

Voor de AOW wordt niet gespaard. De AOW van de huidige AOW’ers wordt betaald door de huidige werkenden.

Pensioen via jouw werkgever(s)
De AOW is een basisvoorziening, afgeleid van het minimumloon. Pensioen is daarentegen een arbeidsvoorwaarde. Aanvullend op de AOW bouw je dan tijdens je werkzame leven via je werkgever in een pensioenfonds een pensioen op. Zo houd je, wanneer je stopt met werken, toch een inkomen, dat in hoogte verband houdt met je vroegere salaris. Je kunt het zien als uitgesteld loon. Het loon gaat in de spaarpot voor de oude dag later. Het gaat om veel geld. Bij HEINEKEN gaat ongeveer een kwart van de loonsom in de pensioenpot. Jij betaalt 1/3de van de pensioenpremie, HEINEKEN de andere 2/3de. Het HPF beheert de gezamenlijke spaarpot van ruim vier miljard euro.

Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling van jouw werkgever, zie je op jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar van ons. Wil je een overzicht van alle pensioenen die je hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.