Als u werkgever verandert

Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet je bij jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van jouw huidige en van jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen staan bij het Heineken Pensioenfonds en wordt het standaard vanaf jouw 68e jaar aan jou uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan het Heineken Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van jouw nieuwe werkgever.

Lees meer over waardeoverdracht

Mocht je het aanmeldingsformulier voor waardeoverdrachten niet meer kunnen vinden, dan kunt je het formulier Verzoek om offerte Waarde-overdracht downloaden.

Het ingevulde en door jou ondertekende formulier kun je per post aan ons versturen.

Je kunt er ook voor kiezen het ingevulde en ondertekende formulier als PDF te versturen naar: pensioenfonds@heineken.nl.