Nieuws

Bijdrage zorgverzekeringswet

28 december 2020

De wettelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2021 gestegen naar 5,7%. In 2020 was dit 5,45%. Het HPF houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in op de bruto pensioenbedragen. Hierdoor houd je netto in 2021 iets minder aan pensioen over. Het maximumbedrag waarover je de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is overigens gestegen naar € 58.311,-. In 2020 was dit € 57.232,-. De inhouding wijzigt dus ook als jouw bruto pensioenuitkering niet wijzigt.

Enquête Pensioenfonds over Effectiviteit van de communicatiemiddelen

26 november 2020

Het Heineken Pensioenfonds voert jouw pensioenregeling uit. Het pensioenfonds zet meerdere communicatiemiddelen in om met jou en de andere deelnemers te communiceren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat jij van onze communicatie vindt. Wij nodigen je dan ook van harte uit om de enquête in te vullen!

Dankwoord voormalig voorzitter bestuur Robin Hoytema van Konijnenburg en introductie nieuwe voorzitter Rogier Bouwman

2 oktober 2020

Dankwoord Robin Hoytema van Konijnenburg In 2005 kwam ik in het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF). En in 2014 mocht ik voorzitter worden.

Jaaroverzicht 2019

8 juli 2020

Het HPF moet jaarlijks een jaarverslag op te stellen. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar en blikt ook kort vooruit.

Geen waardeoverdracht meer mogelijk

17 juni 2020

Het is vanaf juni niet meer mogelijk om, bij een overstap naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar, uw opgebouwde pensioen bij het HPF over te dragen van of naar die pensioenuitvoerder. .Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van zowel het HPF als de andere pensioenuitvoerder voldoende is.

Invloed corona op pensioen

24 april 2020

In de media gingen geruchten rond dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Wij willen benadrukken dat dit bij het HPF niet het geval is. Als een (gewezen) deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, dan keren wij gewoon nabestaandenpensioen uit. Zelfs als de overleden deelnemer in een risicogebied is geweest.

Check jouw pensioen

24 april 2020

Wijzer in geldzaken heeft een aantal online tools die je kunt gebruiken om meer te weten te komen over de hoogte van jouw pensioen. Eén van deze tools is de checklist pensioen. Na het invullen van een aantal korte vragen, krijg je een aantal tips voor jouw pensioen. Klik hier voor de checklist op de website van Wijzer in geldzaken.

Jaarlijks bewijs van in leven zijn

24 april 2020

Als je als gepensioneerde in het buitenland woont dan vragen wij bij jou jaarlijks een “bewijs van in leven zijn” op. Dit wordt ook wel een Attestate de Vita (AdV) genoemd. Dit bewijs van in leven zijn, is noodzakelijk voor de uitbetaling van jouw pensioen.

HPF is gewoon bereikbaar voor vragen

24 april 2020

De uitvoeringsorganisatie van het HPF geeft gehoor aan de oproep van de overheid. Onze medewerkers werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis. Daarom zijn we telefonisch slechts voor spoedgevallen bereikbaar. In spoedgevallen kun je ons bereiken op 071-545 76 74.

Corona en het pensioenfonds

13 maart 2020

In de blog willen we je informeren over de gevolgen van de ontwikkelingen op de beurzen voor de financiële situatie van het pensioenfonds en tevens over de bereikbaarheid van het pensioenfonds in deze dagen.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.