Samenvatting herstelplan

Het HPF heeft vanwege de lage beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 een herstelplan ingediend. Hieronder tref je een samenvatting van het meest recente herstelplan.

Indien een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar niet voldoet aan het Vereist Eigen Vermogen (VEV) moet een pensioenfonds binnen drie maanden een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het benodigde VEV van het HPF op 31 december 2020 is 123,1%.

De beleidsdekkingsgraad van het HPF was op 31 december 2020 94,9%. Om deze reden heeft het HPF een herstelplan ingediend bij DNB. In het herstelplan is uitgewerkt hoe het HPF binnen 10 jaar weer zal voldoen aan het VEV.

Hieronder geven wij een toelichting op de gevolgen van het herstelplan op dit moment.

De verwachting is dat wij gedurende de komende jaren op jouw pensioen nog geen toeslag kunnen verlenen. Binnen enkele jaren verwachten we jouw pensioen weer gedeeltelijk te kunnen verhogen, maar dat hangt vooral af van de ontwikkeling van de rente en het resultaat op onze beleggingen. Pas na meerdere jaren zal er naar verwachting de mogelijkheid zijn om een volledige toeslag toe te kennen.

Er is vooralsnog geen noodzaak om de pensioenen te korten om binnen de herstelperiode aan het VEV te voldoen. Door de lage rente blijft het onzeker welke kant de financiële situatie van het HPF zich het komende jaar/de komende jaren zal ontwikkelen.

Het bestuur stelt alles in het werk om de periode waarbinnen de pensioenen niet meegroeien met de prijsontwikkeling zo kort mogelijk te houden.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.