Samenvatting herstelplan

Het HPF heeft vanwege de lage beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021 een herstelplan ingediend. Hieronder tref je een samenvatting van het meest recente herstelplan.

Indien een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar niet voldoet aan het Vereist Eigen Vermogen (VEV) moet een pensioenfonds binnen drie maanden een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het benodigde VEV van het HPF op 31 december 2021 is 122,5%.

De beleidsdekkingsgraad van het HPF was op 31 december 2021 110,2%. Om deze reden heeft het HPF een herstelplan ingediend bij DNB. In het herstelplan is uitgewerkt hoe het HPF binnen 10 jaar weer zal voldoen aan het VEV.

Hieronder geven wij een toelichting op de gevolgen van het herstelplan op dit moment.

Wij verwachten dat wij je pensioen in de komende jaren gedeeltelijk kunnen verhogen, maar dat hangt vooral af van de ontwikkeling van de rente en het resultaat van onze beleggingen. Na een aantal jaar zal er naar verwachting de mogelijkheid zijn om een volledige toeslag toe te kennen.

Er is vooralsnog geen noodzaak om de pensioenen te korten om binnen de herstelperiode aan het VEV te voldoen. Door de schommelende rente blijft het onzeker hoe de financiële situatie van het HPF zich het komende jaar/de komende jaren zal ontwikkelen.

Het bestuur stelt alles in het werk om de periode waarbinnen de pensioenen niet meegroeien met de prijsontwikkeling zo kort mogelijk te houden.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.